ഹമ്പോ ഇത് ഒന്നും അറിയാതെ പോകല്ലേ..മാവിൽ ഗ്ലാസ്സ് ഇട്ടു അടച്ച് വെക്കൂ, ജോലി ഇനി എളു എളുപ്പം..

ഹമ്പോ ഇത് ഒന്നും അറിയാതെ പോകല്ലേ..മാവിൽ ഗ്ലാസ്സ് ഇട്ടു അടച്ച് വെക്കൂ, ജോലി ഇനി എളു എളുപ്പം..

Here introduce Glass on a dosa batter Kitchen Tips.c

മുട്ടയപ്പം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? രാവിലെ ഇനി എന്തെളുപ്പം.!! ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ; അടിപൊളി പലഹാരം..

മുട്ടയപ്പം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? രാവിലെ ഇനി എന്തെളുപ്പം.!! ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ; അടിപൊളി പലഹാരം..

here we introduce Tasty Easy Muttayappam recipe

ഈ ഒരൊറ്റ കറി മതി.!! പരിപ്പില്ലാ..മോരില്ലാ… ചോറിന് കൂടെ ഒരു കിടിലൻ കറി ആയാലോ ?

ഈ ഒരൊറ്റ കറി മതി.!! പരിപ്പില്ലാ..മോരില്ലാ… ചോറിന് കൂടെ ഒരു കിടിലൻ കറി ആയാലോ ?

Experience the rich and robust flavors of Kumbakanga Curry, a delightful South Indian dish made with pumpkin.

ഏത്തപ്പഴം ഉണ്ടോ ? എങ്കിൽ ഇതാ 5 മിനിറ്റിൽ കിടിലൻ സ്‌നാക്ക് റെഡി; ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ..

ഏത്തപ്പഴം ഉണ്ടോ ? എങ്കിൽ ഇതാ 5 മിനിറ്റിൽ കിടിലൻ സ്‌നാക്ക് റെഡി; ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ..

How to make Pazham used Evening Snacks Recipe

അയല വറുക്കുമ്പോൾ രുചി കൂട്ടാനായി ഈ ഒരു രീതി പരീക്ഷിക്കൂ.!! കിടുക്കാച്ചി അയല ഫ്രൈ; ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ..

അയല വറുക്കുമ്പോൾ രുചി കൂട്ടാനായി ഈ ഒരു രീതി പരീക്ഷിക്കൂ.!! കിടുക്കാച്ചി അയല ഫ്രൈ; ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ..

Here we introduce Super Ayala fry recipe

നെല്ലിക്ക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൊല്ലങ്ങളോളം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും..!! വായില്‍ കപ്പലോടിക്കും കായം നെല്ലിക്ക..

നെല്ലിക്ക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൊല്ലങ്ങളോളം കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും..!! വായില്‍ കപ്പലോടിക്കും കായം നെല്ലിക്ക..

Here we introduce Kayam Nellikka recipe

മത്തി വൃത്തിയാക്കാൻ ഇത്രക്കും എളുപ്പമായിരുന്നോ ? ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ..!! ഒരൊറ്റ ചെതമ്പൽ പോലും തെറിക്കൂല്ല.!! |How to clean sardine easily

മത്തി വൃത്തിയാക്കാൻ ഇത്രക്കും എളുപ്പമായിരുന്നോ ? ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ..!! ഒരൊറ്റ ചെതമ്പൽ പോലും തെറിക്കൂല്ല.!! |How to clean sardine easily

Here we introduce some kitchen tips and tricks

അരിയുണ്ട ഇനി കേടാകില്ല..!! ഇത്രയും ടേസ്റ്റിൽ അരിയുണ്ട ദിവസങ്ങളോളം കേട് കൂടാതെ ഇരിക്കും; ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ…

അരിയുണ്ട ഇനി കേടാകില്ല..!! ഇത്രയും ടേസ്റ്റിൽ അരിയുണ്ട ദിവസങ്ങളോളം കേട് കൂടാതെ ഇരിക്കും; ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ…

Here we introduce Long lasting Ariyunda recipe

ചോറ് ബാക്കിയായോ ? ഇനി വെറുതെ കളയല്ലേ ഇതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കൂ..എണ്ണ ഒട്ടും കുടിക്കാത്ത സോഫ്റ്റ് പൂരി |Puri Making using Leftover Rice recipe

ചോറ് ബാക്കിയായോ ? ഇനി വെറുതെ കളയല്ലേ ഇതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കൂ..എണ്ണ ഒട്ടും കുടിക്കാത്ത സോഫ്റ്റ് പൂരി |Puri Making using Leftover Rice recipe

Super tasty Puri recipe using Leftover Rice.

ചകിരി 1 തൊണ്ട് മാത്രം മതി.!! കപ്പ കാടുപോലെ വളർത്താം.. ഇനി കൊള്ളി കഴിച്ചു നിങ്ങൾ മടുക്കും.!! ഈ സൂത്രം ശരിക്കും ഞെട്ടിക്കും.. | Kappa Krishi Using Coconut Husk

ചകിരി 1 തൊണ്ട് മാത്രം മതി.!! കപ്പ കാടുപോലെ വളർത്താം.. ഇനി കൊള്ളി കഴിച്ചു നിങ്ങൾ മടുക്കും.!! ഈ സൂത്രം ശരിക്കും ഞെട്ടിക്കും.. | Kappa Krishi Using Coconut Husk

Here we introduce Kappa Krishi Using Coconut Husk