റവയും തേങ്ങയും ഉണ്ടോ ? രാവിലെ ഇനി എള് എളുപ്പം.!! ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ; ഞൊടിയിടയിൽ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് റെഡി..

റവയും തേങ്ങയും ഉണ്ടോ ? രാവിലെ ഇനി എള് എളുപ്പം.!! ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ; ഞൊടിയിടയിൽ ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് റെഡി..

How to make Rava Cocount easy breakfast recipe

ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ? പുഡ്ഡിംഗ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഓംലെറ്റ്..

ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ? പുഡ്ഡിംഗ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഓംലെറ്റ്..

Super tasty variety Omlette Recipe.

അമ്പമ്പോ..!! അവലും പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയും മിക്സിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുനോക്കൂ; കിടിലൻ കട്ലറ്റ് തയ്യാർ..

അമ്പമ്പോ..!! അവലും പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയും മിക്സിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുനോക്കൂ; കിടിലൻ കട്ലറ്റ് തയ്യാർ..

How to make Aval egg Cutlet recipe

ഇതു വരെ ആരും ചിന്തിക്കാത്ത റെസിപ്പി.!! ചിക്കൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ ? എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ..

ഇതു വരെ ആരും ചിന്തിക്കാത്ത റെസിപ്പി.!! ചിക്കൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ ? എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ..

Here we introduce Special Chicken fry recipe

രാവിലെ റാഗി ഇങ്ങനെ കഴിക്കൂ..!! കൊളസ്‌ട്രോൾ കുറയും ക്ഷീണം മാറും.. സൗന്ദര്യവും നിറവും കൂടും.!! പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനും ചർമ്മം തിളങ്ങാനും ഇതിലും നല്ലത് വേറെ ഇല്ല.!! | Heathy Ragi Badam breakfast Recipe

രാവിലെ റാഗി ഇങ്ങനെ കഴിക്കൂ..!! കൊളസ്‌ട്രോൾ കുറയും ക്ഷീണം മാറും.. സൗന്ദര്യവും നിറവും കൂടും.!! പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനും ചർമ്മം തിളങ്ങാനും ഇതിലും നല്ലത് വേറെ ഇല്ല.!! | Heathy Ragi Badam breakfast Recipe

How to make Heathy Ragi Badam breakfast Recipe

പച്ചരിയുണ്ടോ വീട്ടിൽ ? എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ..!! ഇത് ഇതുവരെ ആരും പറയാത്ത റെസിപ്പി..

പച്ചരിയുണ്ടോ വീട്ടിൽ ? എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ..!! ഇത് ഇതുവരെ ആരും പറയാത്ത റെസിപ്പി..

How to make Raw Rice snack recipe

ഇനി കുഴച്ചു പരത്തേണ്ട.!! വെറും 2 മിനുട്ടിൽ ഒരു കിടുകാച്ചി ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ്; ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ..

ഇനി കുഴച്ചു പരത്തേണ്ട.!! വെറും 2 മിനുട്ടിൽ ഒരു കിടുകാച്ചി ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ്; ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ..

How to make Easy 2 minute breakfast using Rice flour

തക്കാളി ഉണ്ടോ ? വെറും 5 മിനുട്ടിൽ ഒരു അടിപൊളി റൈസ്.!! തട്ടുകടയിലെ തക്കാളിച്ചോറ്..

തക്കാളി ഉണ്ടോ ? വെറും 5 മിനുട്ടിൽ ഒരു അടിപൊളി റൈസ്.!! തട്ടുകടയിലെ തക്കാളിച്ചോറ്..

How to make Thakkali Choru recipe

ഇത് ഷോപ്പിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങിയ റെസിപ്പി.!! 2 മിനിട്ടിൽ തീ കത്തിക്കുക പോലും വേണ്ട എത്ര കഴിച്ചാലും മതിയാകില്ല..

ഇത് ഷോപ്പിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വാങ്ങിയ റെസിപ്പി.!! 2 മിനിട്ടിൽ തീ കത്തിക്കുക പോലും വേണ്ട എത്ര കഴിച്ചാലും മതിയാകില്ല..

How to make 2 minutes Easy Evening Snacks

ഒരു കിടുക്കാച്ചി അയല ഫ്രൈ.!! ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ പഞ്ചായത്ത് മുഴുവൻ ആ മണം എത്തും; ഈ ചേരുവകൾ കൂടി ചേർക്കൂ..

ഒരു കിടുക്കാച്ചി അയല ഫ്രൈ.!! ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ പഞ്ചായത്ത് മുഴുവൻ ആ മണം എത്തും; ഈ ചേരുവകൾ കൂടി ചേർക്കൂ..

Here we introduce Special tasty Ayala fry recipe