ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ സോപ്പിന് പതപോലെ പതഞ്ഞു പൊന്തിവരും..!! വട്ടയപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ ഇങ്ങിനെ ചെയ്തു നോക്കൂ! | Soft vattayappam recipe

ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ സോപ്പിന് പതപോലെ പതഞ്ഞു പൊന്തിവരും..!! വട്ടയപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ ഇങ്ങിനെ ചെയ്തു നോക്കൂ! | Soft vattayappam recipe

Soft vattayappam recipe

ശർക്കരയും അരിപ്പൊടിയും ഉണ്ടോ ? എങ്കിൽ ഇതാ ആവിയിൽ വേവിച്ച ഒരു കിടിലൻ ഐറ്റം; ഇങ്ങനെയൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ | Special Rice flour jaggery recipe

ശർക്കരയും അരിപ്പൊടിയും ഉണ്ടോ ? എങ്കിൽ ഇതാ ആവിയിൽ വേവിച്ച ഒരു കിടിലൻ ഐറ്റം; ഇങ്ങനെയൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ | Special Rice flour jaggery recipe

Tasty easy Special Rice flour jaggery recipe

ഇത് ആർക്കും അറിയാത്ത മുട്ട സൂത്രം.!! മുരടിച്ച കറിവേപ്പ് കാടുപോലെ വളർത്താം.. ഇനി ഇല പറിച്ച് മടുക്കും.!! ഇത് നിങ്ങളെ ശരിക്കും ഞെട്ടിക്കും.. | Curry Leaves Cultivation Using Egg tip

ഇത് ആർക്കും അറിയാത്ത മുട്ട സൂത്രം.!! മുരടിച്ച കറിവേപ്പ് കാടുപോലെ വളർത്താം.. ഇനി ഇല പറിച്ച് മടുക്കും.!! ഇത് നിങ്ങളെ ശരിക്കും ഞെട്ടിക്കും.. | Curry Leaves Cultivation Using Egg tip

Curry Leaves Cultivation Using Egg tip

മീൻ വറുക്കുമ്പോൾ ഈ ചേരുവക കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തു നോക്കൂ.!! രുചി കൂട്ടാനുള്ള ഗുട്ടൻസ് ഇതാണ് മക്കളേ!! | Special Fish Fry Recipe viral

മീൻ വറുക്കുമ്പോൾ ഈ ചേരുവക കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തു നോക്കൂ.!! രുചി കൂട്ടാനുള്ള ഗുട്ടൻസ് ഇതാണ് മക്കളേ!! | Special Fish Fry Recipe viral

Special easy Fish Fry Recipe viral

ഈ സീക്രട്ട് അറിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്നും വീട്ടിൽ നൂൽപുട്ട് തന്നെ.!! നല്ല സോഫ്റ്റ് നൂലപ്പം റെസിപ്പി ഇതാ

ഈ സീക്രട്ട് അറിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്നും വീട്ടിൽ നൂൽപുട്ട് തന്നെ.!! നല്ല സോഫ്റ്റ് നൂലപ്പം റെസിപ്പി ഇതാ

How to make easy noolput

ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ.!! ശുദ്ധമായ കൂവപ്പൊടി ഇനി വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കാം; ഒറിജിനൽ കൂവപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിദ്യ ഇതാണ്.. | Homemade Koovapodi making

ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ.!! ശുദ്ധമായ കൂവപ്പൊടി ഇനി വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസിയായി ഉണ്ടാക്കാം; ഒറിജിനൽ കൂവപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിദ്യ ഇതാണ്.. | Homemade Koovapodi making

Homemade Koovapodi making

ബ്രഡും ഇച്ചിരി തേങ്ങയും മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ച് നോക്കൂ.!! മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ എത്ര കഴിച്ചാലും മതിവരാത്ത കിടിലൻ പലഹാരം.. | Special Bread Coconut Recipe

ബ്രഡും ഇച്ചിരി തേങ്ങയും മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ച് നോക്കൂ.!! മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ എത്ര കഴിച്ചാലും മതിവരാത്ത കിടിലൻ പലഹാരം.. | Special Bread Coconut Recipe

Special Bread Coconut Recipe

എന്റമ്മോ എന്താ രുചി.! വെണ്ടയ്ക്ക കൊണ്ട് ഒരുതവണ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ; മീൻ വറുത്തത് ഇനി മറന്നേക്കൂ! | Tasty Vendakka Fry Recipe

എന്റമ്മോ എന്താ രുചി.! വെണ്ടയ്ക്ക കൊണ്ട് ഒരുതവണ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ; മീൻ വറുത്തത് ഇനി മറന്നേക്കൂ! | Tasty Vendakka Fry Recipe

Tasty Vendakka Fry Recipe

അരി അരക്കേണ്ട..!! വെള്ളത്തിൽ കുതിർകണ്ട; പൂ പോലുള്ള അപ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം | Rice Flour Appam recipe

അരി അരക്കേണ്ട..!! വെള്ളത്തിൽ കുതിർകണ്ട; പൂ പോലുള്ള അപ്പം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം | Rice Flour Appam recipe

Tasty Rice Flour Appam recipe

റവയും പഴവും ഉണ്ടോ ? ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ.!! അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും രുചി; പ്ലേറ്റ് ഠപ്പേന് കാലിയാകും | Rava banana snack recipe

റവയും പഴവും ഉണ്ടോ ? ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ.!! അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും രുചി; പ്ലേറ്റ് ഠപ്പേന് കാലിയാകും | Rava banana snack recipe

Rava banana snack recipe