പഴവും ഗോതമ്പുപൊടിയും എങ്ങനെ ചെയ്തുനോക്കൂ.!! സംഭവം സൂപ്പർ ആണ്; ഒരുതവണ ഇതുപോലെ ചെയ്തുനോക്കൂ..

പഴവും ഗോതമ്പുപൊടിയും എങ്ങനെ ചെയ്തുനോക്കൂ.!! സംഭവം സൂപ്പർ ആണ്; ഒരുതവണ ഇതുപോലെ ചെയ്തുനോക്കൂ..

Here we introduce Healthy wheat flour banana snack recipe

ഇഡ്‌ലിക്ക് ഇനി തലേദിവസം മാവ് അരക്കണ്ട.!! അവൽ ഉണ്ടോ, ഞൊടിയിടയിൽ ഇഡ്ഡലി റെഡി; ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ..

ഇഡ്‌ലിക്ക് ഇനി തലേദിവസം മാവ് അരക്കണ്ട.!! അവൽ ഉണ്ടോ, ഞൊടിയിടയിൽ ഇഡ്ഡലി റെഡി; ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ..

Here we introduce Instant Aval Idli recipe

റേഷൻകട നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് വായിൽ അലിഞ്ഞിറങ്ങും ഹൽവ ഉണ്ടാക്കിയാലോ ? അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്..

റേഷൻകട നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് വായിൽ അലിഞ്ഞിറങ്ങും ഹൽവ ഉണ്ടാക്കിയാലോ ? അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്..

Here we introduce Nurukku Gothambu Halwa recipe

ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ചീര പെട്ടെന്ന് വളർന്നു കിട്ടും.!! മുറ്റം നിറയെ ചീര.. ചീര കൃഷി വിജയിക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സൂത്രങ്ങൾ.!! | Tip for Spinach Krishi

ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ചീര പെട്ടെന്ന് വളർന്നു കിട്ടും.!! മുറ്റം നിറയെ ചീര.. ചീര കൃഷി വിജയിക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സൂത്രങ്ങൾ.!! | Tip for Spinach Krishi

Here we introduce easy Tip for Spinach Krishi

ഇത് ആർക്കും അറിയാത്ത കാര്യം.!! ഏത് തടസ്സവും മാറാൻ ഒരു കറ്റാർവാഴ മാത്രം മതി..! മഹാഭാഗ്യം ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വന്ന് കൂടും.!! | Astrology about Aloe Vera Gives Money

ഇത് ആർക്കും അറിയാത്ത കാര്യം.!! ഏത് തടസ്സവും മാറാൻ ഒരു കറ്റാർവാഴ മാത്രം മതി..! മഹാഭാഗ്യം ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും വന്ന് കൂടും.!! | Astrology about Aloe Vera Gives Money

Here we talk about Astrology about Aloe Vera Gives Money

വിളർച്ച മാറാനും ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടാനും.!! നടുവേദന അകറ്റാനും നിറം വെക്കാനും ഉള്ളി ഈത്തപ്പഴം ഇങ്ങനെ കഴിക്കൂ.!! രാവിലെയും രാത്രിയും 1 സ്പൂൺ വീതം കഴിച്ചാൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഗുണം | Healthy Homemade Ulli Ethappazham Lehyam

വിളർച്ച മാറാനും ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടാനും.!! നടുവേദന അകറ്റാനും നിറം വെക്കാനും ഉള്ളി ഈത്തപ്പഴം ഇങ്ങനെ കഴിക്കൂ.!! രാവിലെയും രാത്രിയും 1 സ്പൂൺ വീതം കഴിച്ചാൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഗുണം | Healthy Homemade Ulli Ethappazham Lehyam

Here introduce Healthy Homemade Ulli Ethappazham Lehyam

ഗ്രോ ബാഗിൽ ഇഞ്ചി തഴച്ചു വളരാൻ ഇതു മാത്രം ചെയ്താൽ മതി.!! കിലോ കണക്കിന് ഇഞ്ചി വീട്ടിൽ തന്നെ.. | Easy Tips for Inchi Krishi at home

ഗ്രോ ബാഗിൽ ഇഞ്ചി തഴച്ചു വളരാൻ ഇതു മാത്രം ചെയ്താൽ മതി.!! കിലോ കണക്കിന് ഇഞ്ചി വീട്ടിൽ തന്നെ.. | Easy Tips for Inchi Krishi at home

Here we introduce Easy Tips for Inchi Krishi at home

കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നകിട്ടുന്ന ദോശ മാവിൻറെ രഹസ്യം ഇതാണ്.!! മാവ് ഇങ്ങനെ അരച്ച്‌ വെച്ചാൽ 2 ആഴ്ച്ച കഴിഞ്ഞാലും പുളിക്കാത്ത നല്ല സോഫ്റ്റ് ദോശയുണ്ടാക്കാം…

കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നകിട്ടുന്ന ദോശ മാവിൻറെ രഹസ്യം ഇതാണ്.!! മാവ് ഇങ്ങനെ അരച്ച്‌ വെച്ചാൽ 2 ആഴ്ച്ച കഴിഞ്ഞാലും പുളിക്കാത്ത നല്ല സോഫ്റ്റ് ദോശയുണ്ടാക്കാം…

Here we introduce super tip for Store Dosa Batter Fresh For Long time

രാവിലെ ഇനി എളു എളുപ്പം.!! ഒരൊറ്റ മുട്ട മാത്രം മതി.!! ഒരു വെറൈറ്റി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നിമിഷനേരംകൊണ്ട്..

രാവിലെ ഇനി എളു എളുപ്പം.!! ഒരൊറ്റ മുട്ട മാത്രം മതി.!! ഒരു വെറൈറ്റി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നിമിഷനേരംകൊണ്ട്..

Here we introduce Easy breakfast using egg and wheat

ഹോട്ടലിൽ മീൻ പൊരിക്കുന്ന സൂത്രം ഇതാണ് മകളെ..!! നെത്തോലി ഇതുപോലെയൊന്ന് വറുത്ത് നോക്കൂ; വെറൈറ്റി നെത്തോലി ഫ്രൈ..

ഹോട്ടലിൽ മീൻ പൊരിക്കുന്ന സൂത്രം ഇതാണ് മകളെ..!! നെത്തോലി ഇതുപോലെയൊന്ന് വറുത്ത് നോക്കൂ; വെറൈറ്റി നെത്തോലി ഫ്രൈ..

Here we introduce Restaurant style crispy netholi fry