അസാധ്യരുചിയിൽ കണ്ണിമാങ്ങാ അച്ചാർ.!! വെറും 5 മിനുട്ടിൽ നാവിൽ കൊതിയൂറും രുചിയിൽ മാങ്ങ അച്ചാർ.. വർഷങ്ങളോളം കേടാകില്ല.!! | Tasty Tender Mango Pickle

അസാധ്യരുചിയിൽ കണ്ണിമാങ്ങാ അച്ചാർ.!! വെറും 5 മിനുട്ടിൽ നാവിൽ കൊതിയൂറും രുചിയിൽ മാങ്ങ അച്ചാർ.. വർഷങ്ങളോളം കേടാകില്ല.!! | Tasty Tender Mango Pickle

Tasty Tender Mango Pickle

കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കിയാലോ ? വെറും 5 മിനുട്ടിൽ നാവിൽ കൊതിയൂറും സ്വാദിൽ കനം കുറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ് കൊഴുക്കട്ട ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ.. | Tasty Kozhukkatta Recipe

കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കിയാലോ ? വെറും 5 മിനുട്ടിൽ നാവിൽ കൊതിയൂറും സ്വാദിൽ കനം കുറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ് കൊഴുക്കട്ട ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ.. | Tasty Kozhukkatta Recipe

Tasty Kozhukkatta Recipe

റവയും പഴവും ഉണ്ടോ ? ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ.!! അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും രുചി; പ്ലേറ്റ് ഠപ്പേന് കാലിയാകും | Rava banana snack recipe

റവയും പഴവും ഉണ്ടോ ? ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ.!! അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും രുചി; പ്ലേറ്റ് ഠപ്പേന് കാലിയാകും | Rava banana snack recipe

Rava banana snack recipe

ക്യാരറ്റും റവയും ഉണ്ടോ ? ആരും വിശ്വസിക്കില്ല ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കാമെന്ന്.!! ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ | Tasty Carrot rava recipe

ക്യാരറ്റും റവയും ഉണ്ടോ ? ആരും വിശ്വസിക്കില്ല ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കാമെന്ന്.!! ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ | Tasty Carrot rava recipe

Tasty Carrot rava recipe

ഇഫ്താറിന് വയറും മനസ്സും നിറക്കാൻ ഇതാ സൂപ്പർ റെസിപ്പി..!! റാഗിപ്പൊടി കൊണ്ട് ഒരു കിടിലൻ ഡ്രിങ്ക്; ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ | Ragi using Ifthar Drink Recipe

ഇഫ്താറിന് വയറും മനസ്സും നിറക്കാൻ ഇതാ സൂപ്പർ റെസിപ്പി..!! റാഗിപ്പൊടി കൊണ്ട് ഒരു കിടിലൻ ഡ്രിങ്ക്; ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ | Ragi using Ifthar Drink Recipe

Ragi using Ifthar Drink Recipe

പച്ചക്കായ ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ ? ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ..! നിങ്ങൾ ഞെട്ടും; പച്ചക്കായ കൊണ്ടൊരു കൊതിയൂറും വിഭവം!! | Special Pachakkaya Fry

പച്ചക്കായ ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ ? ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ..! നിങ്ങൾ ഞെട്ടും; പച്ചക്കായ കൊണ്ടൊരു കൊതിയൂറും വിഭവം!! | Special Pachakkaya Fry

Special Pachakkaya Fry

2 മിനുട്ട് തന്നെ അധികം..!! കിടിലൻ രുചിയുള്ള കിടുകാച്ചി നാരങ്ങ വെള്ളം.!! ഒരു തവണ നാരങ്ങാ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കൂ.. | Super Special Naranga Vellam

2 മിനുട്ട് തന്നെ അധികം..!! കിടിലൻ രുചിയുള്ള കിടുകാച്ചി നാരങ്ങ വെള്ളം.!! ഒരു തവണ നാരങ്ങാ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കൂ.. | Super Special Naranga Vellam

Super Special Naranga Vellam

ഒരു തുള്ളി എണ്ണയും വേണ്ട; നെയ്യും വേണ്ട.!! അവൽ കൊണ്ട് കൊതിയൂറും പലഹാരം; പാത്രം കാലിയാകുന്ന വഴി അറിയില്ല.!! | Tasty Aval Halwa Recipe

ഒരു തുള്ളി എണ്ണയും വേണ്ട; നെയ്യും വേണ്ട.!! അവൽ കൊണ്ട് കൊതിയൂറും പലഹാരം; പാത്രം കാലിയാകുന്ന വഴി അറിയില്ല.!! | Tasty Aval Halwa Recipe

Tasty Aval Halwa Recipe

ഇരുമ്പൻ പുളി കൊണ്ടുള്ള ഈ റെസിപ്പി ശരിക്കും കൊതിപ്പിക്കാതിരിക്കില്ല.!! ബിരിയാണിക്കും മന്തിക്കും ഇനി ഇത് മതി; ഒരിക്കൽ കഴിച്ചാൽ വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നും.!! | Using Irumban Puli Puli Inji Recipe

ഇരുമ്പൻ പുളി കൊണ്ടുള്ള ഈ റെസിപ്പി ശരിക്കും കൊതിപ്പിക്കാതിരിക്കില്ല.!! ബിരിയാണിക്കും മന്തിക്കും ഇനി ഇത് മതി; ഒരിക്കൽ കഴിച്ചാൽ വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നും.!! | Using Irumban Puli Puli Inji Recipe

Using Irumban Puli Puli Inji Recipe

തക്കാളി ഉണ്ടോ ? നാവിൽ കപ്പലോടും രുചിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കു.!! 6 മാസം വരെ കേടു കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരടിപൊളി റെസിപ്പി.!! | Tasty Thakkali Achar

തക്കാളി ഉണ്ടോ ? നാവിൽ കപ്പലോടും രുചിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കു.!! 6 മാസം വരെ കേടു കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരടിപൊളി റെസിപ്പി.!! | Tasty Thakkali Achar

Tasty Thakkali Achar