പഴവും ഗോതമ്പുപൊടിയും എങ്ങനെ ചെയ്തുനോക്കൂ.!! സംഭവം സൂപ്പർ ആണ്; ഒരുതവണ ഇതുപോലെ ചെയ്തുനോക്കൂ..

പഴവും ഗോതമ്പുപൊടിയും എങ്ങനെ ചെയ്തുനോക്കൂ.!! സംഭവം സൂപ്പർ ആണ്; ഒരുതവണ ഇതുപോലെ ചെയ്തുനോക്കൂ..

Here we introduce Healthy wheat flour banana snack recipe

ഇഡ്‌ലിക്ക് ഇനി തലേദിവസം മാവ് അരക്കണ്ട.!! അവൽ ഉണ്ടോ, ഞൊടിയിടയിൽ ഇഡ്ഡലി റെഡി; ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ..

ഇഡ്‌ലിക്ക് ഇനി തലേദിവസം മാവ് അരക്കണ്ട.!! അവൽ ഉണ്ടോ, ഞൊടിയിടയിൽ ഇഡ്ഡലി റെഡി; ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ..

Here we introduce Instant Aval Idli recipe

റേഷൻകട നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് വായിൽ അലിഞ്ഞിറങ്ങും ഹൽവ ഉണ്ടാക്കിയാലോ ? അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്..

റേഷൻകട നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് വായിൽ അലിഞ്ഞിറങ്ങും ഹൽവ ഉണ്ടാക്കിയാലോ ? അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്..

Here we introduce Nurukku Gothambu Halwa recipe

രാവിലെ ഇനി എളു എളുപ്പം.!! ഒരൊറ്റ മുട്ട മാത്രം മതി.!! ഒരു വെറൈറ്റി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നിമിഷനേരംകൊണ്ട്..

രാവിലെ ഇനി എളു എളുപ്പം.!! ഒരൊറ്റ മുട്ട മാത്രം മതി.!! ഒരു വെറൈറ്റി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് നിമിഷനേരംകൊണ്ട്..

Here we introduce Easy breakfast using egg and wheat

ഹോട്ടലിൽ മീൻ പൊരിക്കുന്ന സൂത്രം ഇതാണ് മകളെ..!! നെത്തോലി ഇതുപോലെയൊന്ന് വറുത്ത് നോക്കൂ; വെറൈറ്റി നെത്തോലി ഫ്രൈ..

ഹോട്ടലിൽ മീൻ പൊരിക്കുന്ന സൂത്രം ഇതാണ് മകളെ..!! നെത്തോലി ഇതുപോലെയൊന്ന് വറുത്ത് നോക്കൂ; വെറൈറ്റി നെത്തോലി ഫ്രൈ..

Here we introduce Restaurant style crispy netholi fry

10 മിനുട്ട് കൊണ്ട് എള്ളുണ്ട വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലോ ? ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്ന എള്ളുണ്ട അതേ രുചിയിൽ; ഒരു നാടൻ എള്ളുണ്ട..

10 മിനുട്ട് കൊണ്ട് എള്ളുണ്ട വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലോ ? ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്ന എള്ളുണ്ട അതേ രുചിയിൽ; ഒരു നാടൻ എള്ളുണ്ട..

Healthy Sesame Balls recipe

രാവിലെ ഇനി എന്തെളുപ്പം.!! സോഫ്റ്റ് പഞ്ഞി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ.!! രുചി അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിടൂലാ..

രാവിലെ ഇനി എന്തെളുപ്പം.!! സോഫ്റ്റ് പഞ്ഞി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ.!! രുചി അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിടൂലാ..

Super soft Appam Breakfast Recipe goes viral.

ഗോതമ്പ് മാവും മുട്ടയും ഉണ്ടോ ? അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ ഒരു കിടിലൻ പലഹാരം.!! ഇത് കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങി കഴിക്കും | Wheat egg Dosa snack recipe

ഗോതമ്പ് മാവും മുട്ടയും ഉണ്ടോ ? അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ ഒരു കിടിലൻ പലഹാരം.!! ഇത് കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങി കഴിക്കും | Wheat egg Dosa snack recipe

How to make Wheat egg Dosa snack recipe

ഹമ്പമ്പോ.!! കുക്കറിൽ ഉഴുന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ; ഇത് വേറേ ലെവൽ തന്നെ.!! ഇനി എത്ര കിട്ടിയാലും വെറുതെ വിടില്ല.

ഹമ്പമ്പോ.!! കുക്കറിൽ ഉഴുന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ; ഇത് വേറേ ലെവൽ തന്നെ.!! ഇനി എത്ര കിട്ടിയാലും വെറുതെ വിടില്ല.

Here we introduce Uzhunnu in pressure cooker Snack Recipe.

കാന്താരിമുളക് അച്ചാർ ഇത്ര രുചിയിൽ നിങ്ങൾ കഴിച്ചുകാണില്ല.!! ഈ സീക്രെട് ചേരുവ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ; അസാധ്യ ടേസ്റ്റ് | Special Chilli Pickle recipe

കാന്താരിമുളക് അച്ചാർ ഇത്ര രുചിയിൽ നിങ്ങൾ കഴിച്ചുകാണില്ല.!! ഈ സീക്രെട് ചേരുവ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ; അസാധ്യ ടേസ്റ്റ് | Special Chilli Pickle recipe

Here we introduce Special Chilli Pickle recipe