ഈ ചൂടിനും നോമ്പിനും ഇതൊരു ഗ്ലാസ്‌ മാത്രം മതി.!! വയറും മനസും നിറയും; ഇതാ ഒരു കിടിലൻ ഡ്രിങ്ക് | Iftaar Special Sabudana Drink

ഈ ചൂടിനും നോമ്പിനും ഇതൊരു ഗ്ലാസ്‌ മാത്രം മതി.!! വയറും മനസും നിറയും; ഇതാ ഒരു കിടിലൻ ഡ്രിങ്ക് | Iftaar Special Sabudana Drink

Iftaar Special Sabudana Drink

റാഗി ഉണ്ടോ ? വെറും 5 മിനുട്ടിൽ അസാധ്യ രുചിയിൽ സോഫ്റ്റ് വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലോ ? എത്ര കഴിച്ചാലും മതിവരില്ല | Special Ragi Vattayappam Recipe

റാഗി ഉണ്ടോ ? വെറും 5 മിനുട്ടിൽ അസാധ്യ രുചിയിൽ സോഫ്റ്റ് വട്ടയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലോ ? എത്ര കഴിച്ചാലും മതിവരില്ല | Special Ragi Vattayappam Recipe

Homemade Special Ragi Vattayappam Recipe

മുത്തശ്ശി സ്പെഷ്യൽ പച്ചമാങ്ങ പച്ചടി.!! പച്ച മാങ്ങ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ.. ഇനി വേറെ കറിയൊന്നും വേണ്ട | Tasty and easy Manga Pachadi recipe

മുത്തശ്ശി സ്പെഷ്യൽ പച്ചമാങ്ങ പച്ചടി.!! പച്ച മാങ്ങ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ.. ഇനി വേറെ കറിയൊന്നും വേണ്ട | Tasty and easy Manga Pachadi recipe

Tasty and easy Manga Pachadi recipe

രാവിലെ ഇനി എന്തെളുപ്പം.!! സോഫ്റ്റ് പഞ്ഞി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ.!! രുചി അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിടൂലാ | Soft appam

രാവിലെ ഇനി എന്തെളുപ്പം.!! സോഫ്റ്റ് പഞ്ഞി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ.!! രുചി അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിടൂലാ | Soft appam

Soft appam breakfast recipe

അസാധ്യരുചിയിൽ കണ്ണിമാങ്ങാ അച്ചാർ.!! വെറും 5 മിനുട്ടിൽ നാവിൽ കൊതിയൂറും രുചിയിൽ മാങ്ങ അച്ചാർ.. വർഷങ്ങളോളം കേടാകില്ല.!! | Tasty Tender Mango Pickle

അസാധ്യരുചിയിൽ കണ്ണിമാങ്ങാ അച്ചാർ.!! വെറും 5 മിനുട്ടിൽ നാവിൽ കൊതിയൂറും രുചിയിൽ മാങ്ങ അച്ചാർ.. വർഷങ്ങളോളം കേടാകില്ല.!! | Tasty Tender Mango Pickle

Tasty Tender Mango Pickle

കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കിയാലോ ? വെറും 5 മിനുട്ടിൽ നാവിൽ കൊതിയൂറും സ്വാദിൽ കനം കുറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ് കൊഴുക്കട്ട ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ.. | Tasty Kozhukkatta Recipe

കൊഴുക്കട്ട ഉണ്ടാക്കിയാലോ ? വെറും 5 മിനുട്ടിൽ നാവിൽ കൊതിയൂറും സ്വാദിൽ കനം കുറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ് കൊഴുക്കട്ട ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ.. | Tasty Kozhukkatta Recipe

Tasty Kozhukkatta Recipe

റവയും പഴവും ഉണ്ടോ ? ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ.!! അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും രുചി; പ്ലേറ്റ് ഠപ്പേന് കാലിയാകും | Rava banana snack recipe

റവയും പഴവും ഉണ്ടോ ? ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ.!! അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും രുചി; പ്ലേറ്റ് ഠപ്പേന് കാലിയാകും | Rava banana snack recipe

Rava banana snack recipe

ക്യാരറ്റും റവയും ഉണ്ടോ ? ആരും വിശ്വസിക്കില്ല ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കാമെന്ന്.!! ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ | Tasty Carrot rava recipe

ക്യാരറ്റും റവയും ഉണ്ടോ ? ആരും വിശ്വസിക്കില്ല ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കാമെന്ന്.!! ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ | Tasty Carrot rava recipe

Tasty Carrot rava recipe

ഇഫ്താറിന് വയറും മനസ്സും നിറക്കാൻ ഇതാ സൂപ്പർ റെസിപ്പി..!! റാഗിപ്പൊടി കൊണ്ട് ഒരു കിടിലൻ ഡ്രിങ്ക്; ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ | Ragi using Ifthar Drink Recipe

ഇഫ്താറിന് വയറും മനസ്സും നിറക്കാൻ ഇതാ സൂപ്പർ റെസിപ്പി..!! റാഗിപ്പൊടി കൊണ്ട് ഒരു കിടിലൻ ഡ്രിങ്ക്; ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ | Ragi using Ifthar Drink Recipe

Ragi using Ifthar Drink Recipe

പച്ചക്കായ ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ ? ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ..! നിങ്ങൾ ഞെട്ടും; പച്ചക്കായ കൊണ്ടൊരു കൊതിയൂറും വിഭവം!! | Special Pachakkaya Fry

പച്ചക്കായ ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ ? ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ..! നിങ്ങൾ ഞെട്ടും; പച്ചക്കായ കൊണ്ടൊരു കൊതിയൂറും വിഭവം!! | Special Pachakkaya Fry

Special Pachakkaya Fry