റോയൽ ലോട്ടസ് സീട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ.!! കിടിലൻ രുചിയിൽ.

റോയൽ ലോട്ടസ് സീട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ.!! കിടിലൻ രുചിയിൽ.

We inroduce Royal Lotus Seed mango payasam

എന്തെളുപ്പം എന്താരുചി..!! ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ ഒരു കിടിലൻ ചട്ണി.!! ഇങ്ങനെയൊന്ന് തയാറാക്കി നോക്കൂ..

എന്തെളുപ്പം എന്താരുചി..!! ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ ഒരു കിടിലൻ ചട്ണി.!! ഇങ്ങനെയൊന്ന് തയാറാക്കി നോക്കൂ..

We introduce Easy red chatni for dosa.

10 മിനിറ്റിൽ വളരെ പെട്ടന്നൊരു കിടിലൻ റവ വട.!! ഈ മൊരിഞ്ഞ വട നാലുമണി കട്ടനൊപ്പം പൊളിയാ..

10 മിനിറ്റിൽ വളരെ പെട്ടന്നൊരു കിടിലൻ റവ വട.!! ഈ മൊരിഞ്ഞ വട നാലുമണി കട്ടനൊപ്പം പൊളിയാ..

Tasty Easy tasty Rava Vada Recipe

10 മിനുട്ടിൽ പഞ്ഞി പോലെ സോഫ്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പം.!! ലോകപ്രശസ്ത ഉണ്ണിയപ്പം രഹസ്യം ഇതാണ്; തനിനാടൻ ഉണ്ണിയപ്പം ഇനി ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം…

10 മിനുട്ടിൽ പഞ്ഞി പോലെ സോഫ്റ്റ് ഉണ്ണിയപ്പം.!! ലോകപ്രശസ്ത ഉണ്ണിയപ്പം രഹസ്യം ഇതാണ്; തനിനാടൻ ഉണ്ണിയപ്പം ഇനി ആർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം…

We introduce Easy Soft Unniyappam recipe

കുക്കർ ഉണ്ടോ.? വെറും 10 മിനിറ്റിൽ കർക്കിടക കഞ്ഞി റെഡി.!! 3 ചേരുവ മതി.. കുട്ടികൾ വരെ ഇഷ്ടത്തോടെ ഇത് കഴിക്കും.!! | Tasty special Karkkidaka Oushadha Kanji Recipe

കുക്കർ ഉണ്ടോ.? വെറും 10 മിനിറ്റിൽ കർക്കിടക കഞ്ഞി റെഡി.!! 3 ചേരുവ മതി.. കുട്ടികൾ വരെ ഇഷ്ടത്തോടെ ഇത് കഴിക്കും.!! | Tasty special Karkkidaka Oushadha Kanji Recipe

Karkkidaka Oushadha Kanji, also known as Karkidaka Kanji or Ayurvedic monsoon gruel, is a traditional medicinal dish from the Indian state of Kerala.

ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതാ ഒരു എളുപ്പ വഴി.!! എളുപ്പത്തിലെങ്ങനെ സ്വാദിഷ്ടമായ ദോശ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കിയാലോ ? പലർക്കും അറിയാത്ത പുതിയ രഹസ്യം | Soft Dosa recipe tip

ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതാ ഒരു എളുപ്പ വഴി.!! എളുപ്പത്തിലെങ്ങനെ സ്വാദിഷ്ടമായ ദോശ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കിയാലോ ? പലർക്കും അറിയാത്ത പുതിയ രഹസ്യം | Soft Dosa recipe tip

Tasty easy Soft Dosa recipe tip

ഹെൽത്തിയായി ഇങ്ങനെ ഒരു ചമ്മന്തി നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല.!! വായിൽ കപ്പലോടും അടിപൊളി ചമ്മന്തി |Super special healthy chamanthi recipe

ഹെൽത്തിയായി ഇങ്ങനെ ഒരു ചമ്മന്തി നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല.!! വായിൽ കപ്പലോടും അടിപൊളി ചമ്മന്തി |Super special healthy chamanthi recipe

We introduce easy special healthy chamanthi recipe

റേഷൻ അരി ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ.!? ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ.!! രാവിലെ ഇനി എന്തെളുപ്പം| Easy Breakfast using Ration Ari recipe

റേഷൻ അരി ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ.!? ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ.!! രാവിലെ ഇനി എന്തെളുപ്പം| Easy Breakfast using Ration Ari recipe

We introduce super tasty Easy Breakfast recipe using Ration Ari

ഓണവിഭവങ്ങളിലെ രാജാവ്.!! തിരുവോണത്തിന് ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ?

ഓണവിഭവങ്ങളിലെ രാജാവ്.!! തിരുവോണത്തിന് ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ?

We introduce Onam special breakfast Pazham nurukk recipe.

ഇതാണ് മക്കളെ കല്ല്യാണ വീട്ടിലെ ആ ബീഫ് കറി.!! കുറുകിയ ചാറോടു കൂടിയ നല്ല നാടൻ ബീഫ് കറി.!! | Super Beef Curry Recipe

ഇതാണ് മക്കളെ കല്ല്യാണ വീട്ടിലെ ആ ബീഫ് കറി.!! കുറുകിയ ചാറോടു കൂടിയ നല്ല നാടൻ ബീഫ് കറി.!! | Super Beef Curry Recipe

Discover the ultimate Beef Curry Recipe that will tantalize your taste buds! Follow our step-by-step instructions to create a delectable curry infused with succulent beef and a medley of aromatic spices.