ബാക്കി വന്ന ചോറിന് കളയല്ലേ..!! ഒരുപിടി ചോറുണ്ടെങ്കിൽ 2 മിനുട്ടിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് അപ്പം തയ്യാർ!

ബാക്കി വന്ന ചോറിന് കളയല്ലേ..!! ഒരുപിടി ചോറുണ്ടെങ്കിൽ 2 മിനുട്ടിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് അപ്പം തയ്യാർ!

Turn your leftover rice into a delicious and spongy treat with this easy Appam recipe. These soft, fermented rice pancakes are a popular South Indian delicacy and a great way to utilize leftover rice.

ചോറിനൊപ്പം ഇനി ഇതുമതി.!! പപ്പായ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? ചോറിനൊപ്പം കിടിലൻ കോമ്പോ | Tasty Papaya recipe

ചോറിനൊപ്പം ഇനി ഇതുമതി.!! പപ്പായ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? ചോറിനൊപ്പം കിടിലൻ കോമ്പോ | Tasty Papaya recipe

Tasty Papaya recipe

തേങ്ങ ചേർക്കാത്ത കിടിലൻ ചട്ണി ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ.!! ഈ ചട്ണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദോശയും ഇഡ്‌ലിയും തീരുന്ന വഴിയറിയില്ല!! |Special Chutney Recipe Without Coconut

തേങ്ങ ചേർക്കാത്ത കിടിലൻ ചട്ണി ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ.!! ഈ ചട്ണി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദോശയും ഇഡ്‌ലിയും തീരുന്ന വഴിയറിയില്ല!! |Special Chutney Recipe Without Coconut

Special Chutney Recipe Without Coconut

നേന്ത്രപ്പഴം ഉണ്ടോ ? ഇനി അട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ.!! കിടിലൻ രുചി | Tasty banana ada recipe

നേന്ത്രപ്പഴം ഉണ്ടോ ? ഇനി അട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ.!! കിടിലൻ രുചി | Tasty banana ada recipe

Special Tasty banana ada recipe

ഇതാ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു കിടിലൻ ഡ്രിങ്ക്.!! ചൂട് സമയത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഇതിലും നല്ലൊരു വെള്ളം വേറെ ഇല്ല.!! | Special Broken Wheat Drink Recipe

ഇതാ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു കിടിലൻ ഡ്രിങ്ക്.!! ചൂട് സമയത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഇതിലും നല്ലൊരു വെള്ളം വേറെ ഇല്ല.!! | Special Broken Wheat Drink Recipe

Special Broken Wheat Drink Recipe

എന്റമ്മോ എന്താ രുചി.!! മീൻ വറുത്തത് മറന്നേക്കൂ.. ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറുണ്ണാൻ ഈ മസാല ഫ്രൈ മാത്രം മതി.!! | Tasty Potato Fry Recipe

എന്റമ്മോ എന്താ രുചി.!! മീൻ വറുത്തത് മറന്നേക്കൂ.. ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറുണ്ണാൻ ഈ മസാല ഫ്രൈ മാത്രം മതി.!! | Tasty Potato Fry Recipe

Tasty Potato Fry Recipe

പുട്ടു കുറ്റി ഇല്ലാതെ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാം.!! ഒറ്റയടിക്ക് കുറേ കുറ്റി പുട്ട്.. വീട്ടമ്മമാർ കാണാതെ പോയാൽ നഷ്ട്ടം തന്നെ.!! Puttu Recipe Without Puttu kuti

പുട്ടു കുറ്റി ഇല്ലാതെ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാം.!! ഒറ്റയടിക്ക് കുറേ കുറ്റി പുട്ട്.. വീട്ടമ്മമാർ കാണാതെ പോയാൽ നഷ്ട്ടം തന്നെ.!! Puttu Recipe Without Puttu kuti

Puttu Recipe Without Puttu kuti

ഇതാ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു കിടിലൻ ഡ്രിങ്ക്.!! ചൂട് സമയത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഇതിലും നല്ലൊരു വെള്ളം വേറെയില്ല.!! | Special Tasty Anar Welcome Drink Recipe

ഇതാ ഈ വേനൽക്കാലത്ത് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു കിടിലൻ ഡ്രിങ്ക്.!! ചൂട് സമയത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ ഇതിലും നല്ലൊരു വെള്ളം വേറെയില്ല.!! | Special Tasty Anar Welcome Drink Recipe

Anar Welcome Drink Recipe

കിടിലൻ രുചിയിൽ ഒരു പച്ചമാങ്ങ അച്ചാർ.!! എണ്ണ മാങ്ങ അച്ചാർ ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കൂ.. വർഷങ്ങളോളം കേടാകില്ല.!! Enna Manga Achar Recipe

കിടിലൻ രുചിയിൽ ഒരു പച്ചമാങ്ങ അച്ചാർ.!! എണ്ണ മാങ്ങ അച്ചാർ ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കൂ.. വർഷങ്ങളോളം കേടാകില്ല.!! Enna Manga Achar Recipe

Enna Manga Achar Recipe

അസാധ്യ രുചിയിൽ ഇരുമ്പൻപുളി അച്ചാർ.!! ഇരുമ്പൻപുളി അച്ചാർ ഒറ്റ തവണ ഇതുപോലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കൂ.. കൊല്ലങ്ങളോളം കേടാകില്ല.!! | Easy Tasty Irumbhan Puli Achar Recipe

അസാധ്യ രുചിയിൽ ഇരുമ്പൻപുളി അച്ചാർ.!! ഇരുമ്പൻപുളി അച്ചാർ ഒറ്റ തവണ ഇതുപോലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കൂ.. കൊല്ലങ്ങളോളം കേടാകില്ല.!! | Easy Tasty Irumbhan Puli Achar Recipe

Easy Tasty Irumbhan Puli Achar Recipe