2 മിനിറ്റിൽ ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി.!! മീനും ഇറച്ചിയും മാസങ്ങളോളം കേടുകൂടാതെ ഫ്രഷായി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം.. | Easy Tip to store Fish and Meat

2 മിനിറ്റിൽ ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി.!! മീനും ഇറച്ചിയും മാസങ്ങളോളം കേടുകൂടാതെ ഫ്രഷായി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം.. | Easy Tip to store Fish and Meat

Easy Tip to store Fish and Meat

ഇഡ്ഡലിക്ക് മാവ് അരക്കുമ്പോൾ ഇനി ഈ സൂത്രം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ.!! ഇഡ്ഡലി പഞ്ഞി പോലെ സോഫ്റ്റ്‌ ആവും.. | Idli Batter using Ice cube

ഇഡ്ഡലിക്ക് മാവ് അരക്കുമ്പോൾ ഇനി ഈ സൂത്രം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ.!! ഇഡ്ഡലി പഞ്ഞി പോലെ സോഫ്റ്റ്‌ ആവും.. | Idli Batter using Ice cube

Idli Batter using Ice cube

ഒരു തുള്ളി എണ്ണയില്ലാതെ പപ്പടം വറുത്താലോ ? കുക്കറിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.!! ഇനി ഇങ്ങനെയെ പപ്പടം ഉണ്ടാക്കൂ..

ഒരു തുള്ളി എണ്ണയില്ലാതെ പപ്പടം വറുത്താലോ ? കുക്കറിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.!! ഇനി ഇങ്ങനെയെ പപ്പടം ഉണ്ടാക്കൂ..

How to make Pappadam Using pressure Cooker.

മത്തി വൃത്തിയാക്കാൻ ഇത്രക്കും എളുപ്പമായിരുന്നോ ? ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ..!! ഒരൊറ്റ ചെതമ്പൽ പോലും തെറിക്കൂല്ല.!! |How to clean sardine easily

മത്തി വൃത്തിയാക്കാൻ ഇത്രക്കും എളുപ്പമായിരുന്നോ ? ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ..!! ഒരൊറ്റ ചെതമ്പൽ പോലും തെറിക്കൂല്ല.!! |How to clean sardine easily

Here we introduce some kitchen tips and tricks

ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൊഴുവയും നെത്തോലിയും വെറും 2 മിനിറ്റിൽ ക്ലീൻ ക്ലീൻ.!! ഈ സൂത്രം ഇത്രകാലം അറിയാതെ പോയല്ലോ.. | Easy Tip to Netholi Fish Cleaning

ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കൊഴുവയും നെത്തോലിയും വെറും 2 മിനിറ്റിൽ ക്ലീൻ ക്ലീൻ.!! ഈ സൂത്രം ഇത്രകാലം അറിയാതെ പോയല്ലോ.. | Easy Tip to Netholi Fish Cleaning

Easy Tip to Netholi Fish Cleaning

ഈ ട്രിക്ക് കണ്ടിരിക്കേണ്ടത് തന്നെ..!! കരിമീനിനെ മുത്തുപോലെ ഞൊടിയിടയിൽ വെളുപ്പിച്ചെടുക്കാം; ഇത് ഇത്ര നിസ്സാരമാണെന്ന് അറിയാതെ പോയല്ലോ | How To Clean karimeen easily

ഈ ട്രിക്ക് കണ്ടിരിക്കേണ്ടത് തന്നെ..!! കരിമീനിനെ മുത്തുപോലെ ഞൊടിയിടയിൽ വെളുപ്പിച്ചെടുക്കാം; ഇത് ഇത്ര നിസ്സാരമാണെന്ന് അറിയാതെ പോയല്ലോ | How To Clean karimeen easily

How To Clean karimeen easily

എന്റെ പൊന്നു ഗ്യാസ് ലൈറ്ററേ… കേടായ ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ ഞെട്ടും നിങ്ങൾ ഉറപ്പ്!! | Gas Lighter Reuse Idea viral

എന്റെ പൊന്നു ഗ്യാസ് ലൈറ്ററേ… കേടായ ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ ഞെട്ടും നിങ്ങൾ ഉറപ്പ്!! | Gas Lighter Reuse Idea viral

Gas Lighter Reuse Idea viral : എന്റെ പൊന്നു ഗ്യാസ് ലൈറ്ററേ! കേടായ ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ ഇനി ചുമ്മാ കളയല്ലേ! കേടായ ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും ഉറപ്പ്; ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ കൊണ്ട് ആരും ചിന്തിക്കാതെ കിടിലൻ ഐഡിയ. മിക്ക വീടുകളിലും ഇന്ന് ഗ്യാസ് അടുപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാകും. അതുപോലെതന്നെ അടുപ്പ് കത്തിക്കുവാനുള്ള ഗ്യാസ് ലൈറ്ററും ഉണ്ടാകും. ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ കേടായാൽ നമ്മൾ അത് കളയുകയാണ് പൊതുവെ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇനി…

വെണ്ടയ്ക്ക വെക്കുമ്പോൾ കുഴഞ്ഞുപോകുന്നുണ്ടോ ? ഇനി കുഴയില്ല; ഒരു അടിപൊളി ടിപ്പ് ഇതാ… | Non Sticky Vendaka Curry recipe tip

വെണ്ടയ്ക്ക വെക്കുമ്പോൾ കുഴഞ്ഞുപോകുന്നുണ്ടോ ? ഇനി കുഴയില്ല; ഒരു അടിപൊളി ടിപ്പ് ഇതാ… | Non Sticky Vendaka Curry recipe tip

Non Sticky Vendaka Curry recipe tip

ദോശക്കല്ല് ദോശ ഒട്ടിപിടിക്കുന്നുണ്ടോ ? എങ്കിൽ ഈ ഒരു സൂത്രം ചെയ്തുനോക്കൂ.!! ഇനി ഒരിക്കലും ദോശ കല്ലിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല | Non-stick Dosa tip

ദോശക്കല്ല് ദോശ ഒട്ടിപിടിക്കുന്നുണ്ടോ ? എങ്കിൽ ഈ ഒരു സൂത്രം ചെയ്തുനോക്കൂ.!! ഇനി ഒരിക്കലും ദോശ കല്ലിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കില്ല | Non-stick Dosa tip

Non-stick Dosa tip

ഇളകി തുടങ്ങിയ നോൺസ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ!? ഇതൊന്ന് തൊട്ടാൽ മാത്രം മതി.. ഒറ്റ മിനിറ്റിൽ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ പോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങും!! | Easy Trick to Nonstick Pan Reuse

ഇളകി തുടങ്ങിയ നോൺസ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ!? ഇതൊന്ന് തൊട്ടാൽ മാത്രം മതി.. ഒറ്റ മിനിറ്റിൽ സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ പോലെ വെട്ടിത്തിളങ്ങും!! | Easy Trick to Nonstick Pan Reuse

Easy Trick to Nonstick Pan Reuse