കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നകിട്ടുന്ന ദോശ മാവിൻറെ രഹസ്യം ഇതാണ്.!! മാവ് ഇങ്ങനെ അരച്ച്‌ വെച്ചാൽ 2 ആഴ്ച്ച കഴിഞ്ഞാലും പുളിക്കാത്ത നല്ല സോഫ്റ്റ് ദോശയുണ്ടാക്കാം…

കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നകിട്ടുന്ന ദോശ മാവിൻറെ രഹസ്യം ഇതാണ്.!! മാവ് ഇങ്ങനെ അരച്ച്‌ വെച്ചാൽ 2 ആഴ്ച്ച കഴിഞ്ഞാലും പുളിക്കാത്ത നല്ല സോഫ്റ്റ് ദോശയുണ്ടാക്കാം…

Here we introduce super tip for Store Dosa Batter Fresh For Long time

ഇതു ഇത്രക്കും എളുപ്പമായിരുന്നോ ? എത്ര കറ പിടിച്ച കട്ടിങ് ബോർഡും ഇനി വെട്ടി തിളങ്ങും | How to Clean cutting Board at home

ഇതു ഇത്രക്കും എളുപ്പമായിരുന്നോ ? എത്ര കറ പിടിച്ച കട്ടിങ് ബോർഡും ഇനി വെട്ടി തിളങ്ങും | How to Clean cutting Board at home

How to Clean cutting Board at home very easily

നിലവിളക്ക്‌ വൃത്തിയാക്കാൻ ഇത്ര എളുപ്പം ആയിരുന്നോ.!? ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മതി എത്ര ക്ലാവ് പിടിച്ച നിലവിളക്കും പുതുപ്പുത്തൻ പോലെയാക്കാൻ..

നിലവിളക്ക്‌ വൃത്തിയാക്കാൻ ഇത്ര എളുപ്പം ആയിരുന്നോ.!? ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മതി എത്ര ക്ലാവ് പിടിച്ച നിലവിളക്കും പുതുപ്പുത്തൻ പോലെയാക്കാൻ..

useful kitchen tip, it help to clean very easily Nilavilaku at home

എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ടും ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടോ.!? എങ്കിൽ ഈ ടിപ്പ് ചെയ്തു നോക്കൂ; ആ പരാതി മാറി കിട്ടും! | Kitchen tip for solving Idli Sticking problem

എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ടും ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടോ.!? എങ്കിൽ ഈ ടിപ്പ് ചെയ്തു നോക്കൂ; ആ പരാതി മാറി കിട്ടും! | Kitchen tip for solving Idli Sticking problem

Here we introduce Kitchen tip for solving Idli Sticking problem

ഒരു ചിരട്ട മതി.!! ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഐസ് പിടിക്കില്ല; ആരും പറയാത്ത ചില അടുക്കള സൂത്രങ്ങൾ ഇതാ | Useful fridge tip malayalam

ഒരു ചിരട്ട മതി.!! ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ ഐസ് പിടിക്കില്ല; ആരും പറയാത്ത ചില അടുക്കള സൂത്രങ്ങൾ ഇതാ | Useful fridge tip malayalam

Discover essential kitchen tips and tricks to streamline your cooking experience and elevate your culinary skills.

ഒരു തുള്ളി എണ്ണയില്ലാതെ പപ്പടം വറുത്താലോ ? കുക്കറിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.!! ഇനി ഇങ്ങനെയെ പപ്പടം ഉണ്ടാക്കൂ..

ഒരു തുള്ളി എണ്ണയില്ലാതെ പപ്പടം വറുത്താലോ ? കുക്കറിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി.!! ഇനി ഇങ്ങനെയെ പപ്പടം ഉണ്ടാക്കൂ..

How to make Pappadam Using pressure Cooker.

ഇത് ഒരെണ്ണം മാത്രം മതി ഫ്രീസറിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഐസ് കട്ട പിടിക്കില്ല.!! ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ ശരിക്കും ഞെട്ടും | To solve Fridge Over Cooling Problem

ഇത് ഒരെണ്ണം മാത്രം മതി ഫ്രീസറിൽ ഇനി ഒരിക്കലും ഐസ് കട്ട പിടിക്കില്ല.!! ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ ശരിക്കും ഞെട്ടും | To solve Fridge Over Cooling Problem

Here we introduce To solve Fridge Over Cooling Problem

ഇനി മിക്‌സി എത്ര വർഷം ഉപയോഗിച്ചാലും കേടാകില്ല.!! ഇതാണ് കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു തന്ന കിടിലൻ സൂത്രം..

ഇനി മിക്‌സി എത്ര വർഷം ഉപയോഗിച്ചാലും കേടാകില്ല.!! ഇതാണ് കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു തന്ന കിടിലൻ സൂത്രം..

Here we introduce Kitchen Mixi Powder Tips malayalam

ഈ കുപ്പി സൂത്രം ഒന്നു പരീക്ഷിക്കുന്നോ ? .. എത്ര കിലോ കൂർക്കയും ഞൊടിയിടയിൽ ഇനി നന്നാക്കാം.!! | How To Easily Clean Koorkka tip

ഈ കുപ്പി സൂത്രം ഒന്നു പരീക്ഷിക്കുന്നോ ? .. എത്ര കിലോ കൂർക്കയും ഞൊടിയിടയിൽ ഇനി നന്നാക്കാം.!! | How To Easily Clean Koorkka tip

it teach how to clean koorkka very easily

മത്തി വൃത്തിയാക്കാൻ ഇത്രക്കും എളുപ്പമായിരുന്നോ ? ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ..!! ഒരൊറ്റ ചെതമ്പൽ പോലും തെറിക്കൂല്ല.!! |How to clean sardine easily

മത്തി വൃത്തിയാക്കാൻ ഇത്രക്കും എളുപ്പമായിരുന്നോ ? ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ..!! ഒരൊറ്റ ചെതമ്പൽ പോലും തെറിക്കൂല്ല.!! |How to clean sardine easily

Here we introduce some kitchen tips and tricks