വിളർച്ച മാറാനും ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടാനും.!! നടുവേദന അകറ്റാനും നിറം വെക്കാനും ഉള്ളി ഈത്തപ്പഴം ഇങ്ങനെ കഴിക്കൂ.!! രാവിലെയും രാത്രിയും 1 സ്പൂൺ വീതം കഴിച്ചാൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഗുണം | Healthy Homemade Ulli Ethappazham Lehyam

വിളർച്ച മാറാനും ശരീരം പുഷ്ടിപ്പെടാനും.!! നടുവേദന അകറ്റാനും നിറം വെക്കാനും ഉള്ളി ഈത്തപ്പഴം ഇങ്ങനെ കഴിക്കൂ.!! രാവിലെയും രാത്രിയും 1 സ്പൂൺ വീതം കഴിച്ചാൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഗുണം | Healthy Homemade Ulli Ethappazham Lehyam

Here introduce Healthy Homemade Ulli Ethappazham Lehyam

നടുവേദന മാറാനും നിറം വെക്കാനും ഉലുവ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുനോക്കൂ.!! രാവിലെയും രാത്രിയും 1 സ്പൂൺ വീതം കഴിച്ചാൽ ഞെട്ടിക്കും ഗുണം.. | Healthy Uluva Lehyam Recipe

നടുവേദന മാറാനും നിറം വെക്കാനും ഉലുവ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുനോക്കൂ.!! രാവിലെയും രാത്രിയും 1 സ്പൂൺ വീതം കഴിച്ചാൽ ഞെട്ടിക്കും ഗുണം.. | Healthy Uluva Lehyam Recipe

Here we introduce Healthy Uluva Lehyam Recipe

ചുമ, തൊണ്ടവേദന ഇനി പേടിക്കേണ്ട.!! കഫം വേരോടെ മാറ്റാം.. ഏഴയലത്തു പോലും അസുഖങ്ങൾ വരില്ല ഇത് ഒരു തവണ കുടിച്ചാൽ.!! എത്ര വലിയ പനിയും മാറ്റും ഈ ഒറ്റമൂലി..

ചുമ, തൊണ്ടവേദന ഇനി പേടിക്കേണ്ട.!! കഫം വേരോടെ മാറ്റാം.. ഏഴയലത്തു പോലും അസുഖങ്ങൾ വരില്ല ഇത് ഒരു തവണ കുടിച്ചാൽ.!! എത്ര വലിയ പനിയും മാറ്റും ഈ ഒറ്റമൂലി..

Home Remedy for Reduce Fever And Cough

1 സ്പൂൺ റാഗി ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ.!! അമിതവണ്ണം, കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ പമ്പ കടക്കും.. പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനും ചർമ്മം തിളങ്ങാനും ഇതിലും നല്ലത് വേറെ ഇല്ല.!! | Ragi Muthira Breakfast For help Weight Loss

1 സ്പൂൺ റാഗി ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ.!! അമിതവണ്ണം, കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ പമ്പ കടക്കും.. പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ കുറയ്ക്കാനും ചർമ്മം തിളങ്ങാനും ഇതിലും നല്ലത് വേറെ ഇല്ല.!! | Ragi Muthira Breakfast For help Weight Loss

Here we introduce Ragi Muthira Breakfast For help Weight Loss

ശംഖുപുഷ്പം കൊണ്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? ഷുഗർ 300 ൽ നിന്നും 90 ൽ എത്തും ഈ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ.. | Health benefits of Shankupushpam Tea

ശംഖുപുഷ്പം കൊണ്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? ഷുഗർ 300 ൽ നിന്നും 90 ൽ എത്തും ഈ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ.. | Health benefits of Shankupushpam Tea

Shankupushpam Tea health benefit

സൈനസിൽ കെട്ടി കിടക്കുന്ന കഫം ഉരുക്കും ഈ ഒരു ഒറ്റമൂലി പ്രയോഗിച്ചാൽ..!! മാത്രമല്ല.. ഒട്ടനവധി ഗുണങ്ങളും ഈ ഒറ്റമൂലി കൊണ്ട് ഉണ്ട്.!!

സൈനസിൽ കെട്ടി കിടക്കുന്ന കഫം ഉരുക്കും ഈ ഒരു ഒറ്റമൂലി പ്രയോഗിച്ചാൽ..!! മാത്രമല്ല.. ഒട്ടനവധി ഗുണങ്ങളും ഈ ഒറ്റമൂലി കൊണ്ട് ഉണ്ട്.!!

Here we introduce Health Benefits of Tulasi kashayam

റാഗി ഉണ്ടോ ? എങ്കിൽ രാവിലെ ഇനി എന്തെളുപ്പം.!! ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ; ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഇനി എന്നും ഇതു തന്നെ

റാഗി ഉണ്ടോ ? എങ്കിൽ രാവിലെ ഇനി എന്തെളുപ്പം.!! ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ; ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് ഇനി എന്നും ഇതു തന്നെ

Here we introduce Ragi health drink for breakfast

1 സ്പൂൺ ബാർലി ഇങ്ങനെ കഴിക്കൂ.!! ഷുഗർ കുറയും ക്ഷീണം മാറും; സൗന്ദര്യവും നിറവും വർധിക്കും.!! ദിവസവും രാവിലെ ബാർലി കൊണ്ടൊരു ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് | Weight Loss helping Breakfast using Barley

1 സ്പൂൺ ബാർലി ഇങ്ങനെ കഴിക്കൂ.!! ഷുഗർ കുറയും ക്ഷീണം മാറും; സൗന്ദര്യവും നിറവും വർധിക്കും.!! ദിവസവും രാവിലെ ബാർലി കൊണ്ടൊരു ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക് ഫാസ്റ്റ് | Weight Loss helping Breakfast using Barley

Here we introduce Weight Loss helping Breakfast using Barley

പനിക്കൂർക്ക ഇല തിളച്ച എണ്ണയിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കൂ.!! 2 മിനിറ്റു മാത്രം മതി.. ഇത് കണ്ടാൽ ശരിക്കും ഞെട്ടും.!! | variety Panikoorkka Ila Snack Recipe

പനിക്കൂർക്ക ഇല തിളച്ച എണ്ണയിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കൂ.!! 2 മിനിറ്റു മാത്രം മതി.. ഇത് കണ്ടാൽ ശരിക്കും ഞെട്ടും.!! | variety Panikoorkka Ila Snack Recipe

Home made recipe using variety Panikoorkka Ila Snack

എത്ര പഴകിയ കഫവും ഇളക്കി കളയാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന മരുന്ന്.. ഈ രണ്ടു സാധനം മാത്രം മതി.!! | Homemade Throat Pain Remedies

എത്ര പഴകിയ കഫവും ഇളക്കി കളയാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന മരുന്ന്.. ഈ രണ്ടു സാധനം മാത്രം മതി.!! | Homemade Throat Pain Remedies

Here we introduce Homemade Throat Pain Remedies