റവ ഉണ്ടോ 1 കപ്പ്‌.!? എത്ര കഴിച്ചാലും മതിയാവാത്ത അടിപൊളി കേക്ക്.!! ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ..

റവ ഉണ്ടോ 1 കപ്പ്‌.!? എത്ര കഴിച്ചാലും മതിയാവാത്ത അടിപൊളി കേക്ക്.!! ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്തുനോക്കൂ..

Here we introduce Easy Rava Cake recipe.

റാഗി കൊണ്ട് പഞ്ഞി പോലെ സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ഡലി.!! പോഷക ഗുണങ്ങൾ ഏറെയുള്ള റാഗി ഇഡ്ഡലി എളുപ്പം റെഡി

റാഗി കൊണ്ട് പഞ്ഞി പോലെ സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ഡലി.!! പോഷക ഗുണങ്ങൾ ഏറെയുള്ള റാഗി ഇഡ്ഡലി എളുപ്പം റെഡി

Healthy Easy tasty Special Ragi Idli Recipe.

ഉഴുന്നും ശർക്കരയും ഇത്രയും സൂപ്പറാണെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല.!! വായിൽ അലിഞ്ഞു പോകും പലഹാരം..

ഉഴുന്നും ശർക്കരയും ഇത്രയും സൂപ്പറാണെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല.!! വായിൽ അലിഞ്ഞു പോകും പലഹാരം..

Super Jaggery & black gram easy snack recipe.

ഈ രഹസ്യം അറിഞാൽ പഴംപൊരി പൊങ്ങിവരും..!! എണ്ണ കുടിക്കില്ല സോഫ്റ്റാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ.!!

ഈ രഹസ്യം അറിഞാൽ പഴംപൊരി പൊങ്ങിവരും..!! എണ്ണ കുടിക്കില്ല സോഫ്റ്റാവും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ.!!

Here we introduce Special Pazhampori Recipe

ഈശ്വരാ.. ഇത് ഇത്രകാലം കപ്പ വാങ്ങിയിട്ടും അറിയാതെ പോയല്ലോ.!! ഒരു കപ്പ മിക്സിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ..

ഈശ്വരാ.. ഇത് ഇത്രകാലം കപ്പ വാങ്ങിയിട്ടും അറിയാതെ പോയല്ലോ.!! ഒരു കപ്പ മിക്സിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ..

Here we introduce Easy Special Verity Kappa Recipe