റാങ്ക് ഹോൾഡർ, ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അധ്യാപകൻ, നടൻ, കഥാകൃത്ത്, ഗായകൻ ആരാണ് ഈ ബഹുമുഖ പ്രതിഭ ? Celebrity childhood photo

റാങ്ക് ഹോൾഡർ, ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, അധ്യാപകൻ, നടൻ, കഥാകൃത്ത്, ഗായകൻ ആരാണ് ഈ ബഹുമുഖ പ്രതിഭ ? Celebrity childhood photo

Celebrity childhood photo

ഈ മുഖം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൺപതുകളിലെ ഒരു നായികയെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? ഈ താരപുത്രി ആരെന്ന് പറയാമോ | celebrity childhood photo

ഈ മുഖം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൺപതുകളിലെ ഒരു നായികയെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? ഈ താരപുത്രി ആരെന്ന് പറയാമോ | celebrity childhood photo

celebrity childhood photo

മലയാള സിനിമയിലെ ശാലീന സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകം; ഈ നടി ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ? | Celebrity childhood photo

മലയാള സിനിമയിലെ ശാലീന സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകം; ഈ നടി ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ? | Celebrity childhood photo

Celebrity childhood photo

ഒരു പ്രശസ്ത നടന്റെ യൗവനമാണ് ഇത്.!! താരത്തെ മനസ്സിലായോ ? തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ പറയൂ |Celebrity childhood photo

ഒരു പ്രശസ്ത നടന്റെ യൗവനമാണ് ഇത്.!! താരത്തെ മനസ്സിലായോ ? തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ പറയൂ |Celebrity childhood photo

Celebrity childhood photo: ഇന്ന് ന്യൂജനറേഷൻ സിനിമകളുടെ കാലമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, മലയാള സിനിമ ആരാധകർ ഒരിക്കലും മലയാള സിനിമക്ക് അവിസ്മരണീയമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ അതുല്യരായ നടി നടന്മാരെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എക്കാലത്തും ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് മലയാള സിനിമ പ്രേമികളുടെ സംസ്കാരവും, മലയാള സിനിമയിൽ ജീവിച്ചു മരണപ്പെട്ടു പോയ കലാകാരന്മാരുടെ മഹത്വവും വിളിച്ചോതുന്നു. ഇന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് ലോകത്ത് തരംഗമായ ഒന്നാണല്ലോ സെലിബ്രിറ്റി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ചിത്രങ്ങൾ. മലയാളികൾ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അതിലുപരി ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു…