ശൈത്യകാല പച്ചക്കറികളും ഗുണങ്ങളും..

1. വിഷൻ ഹെൽത്ത് 2. ആന്റിഓക്‌സിഡന്റ് ഗുണങ്ങൾ 3. ഹൃദയാരോഗ്യം 4. ദഹന ആരോഗ്യം 5. ഡയബറ്റിസ് മാനേജ്മെന്റ്

വിറ്റാമിൻ സി പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു കരളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് തടയുന്നു

ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ്. തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു

നിങ്ങളുടെ രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് മികച്ചത്.